Official website

Mateusz Ługowski

W 2022 roku ukończył z wyróżnieniem dyrygenturę chóralną na Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu

W 2022 roku ukończył z wyróżnieniem śpiew solowy w  na Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu

Opera Studio Hamburg

Członek International Opera Studio Hamburg w sezonie 2022/24

„Wysyłanie światła w ciemność ludzkich serc – taki jest obowiązek artysty”

Robert Schumann